Videos

Nov
22
May
02

ޢީދު ތަހާނީ 1443

ޙިރާ ސްކޫލު ކުދިންގެ ފަރާތުން ޢީދު ތަހާނީ ފޮނުވަން…

DETAIL
May
01
Mar
30
Mar
24

Chefs of Hira – Cooking Challenge

A perfect opportunity to show our students’ cooking skills to the world.

By Hira School | Videos
DETAIL
Mar
08

Kokkomenge Sagaafathuge Therein

Helping our students to understand our culture through first hand experience.

By Hira School | Videos
DETAIL
Mar
04

Hira School COOK OFF!

In 16 hours, will be starting our Cooking Challenge with students from Key Stages 1-3.

By Hira School | Videos
DETAIL
Mar
03

Bahuruva Addu Nala Ey

ކޮއްޔާމެން އަޑައހަގެން ކޭއި މިދޭ އައްޑޫބަސް
ރައްކޯތެރި މި ބަސްކެރާއް އެންމެން ހިނގަ ދަސްކޮށްލާ

By Hira School | Videos
DETAIL