Children

Mar
30
Mar
24

Chefs of Hira – Cooking Challenge

A perfect opportunity to show our students’ cooking skills to the world.

By Hira School | Videos
DETAIL
Mar
08

Kokkomenge Sagaafathuge Therein

Helping our students to understand our culture through first hand experience.

By Hira School | Videos
DETAIL
Mar
04

Hira School COOK OFF!

In 16 hours, will be starting our Cooking Challenge with students from Key Stages 1-3.

By Hira School | Videos
DETAIL
Mar
03

Bahuruva Addu Nala Ey

ކޮއްޔާމެން އަޑައހަގެން ކޭއި މިދޭ އައްޑޫބަސް
ރައްކޯތެރި މި ބަސްކެރާއް އެންމެން ހިނގަ ދަސްކޮށްލާ

By Hira School | Videos
DETAIL
Mar
01

Refreshing Drinks by Preschoolers (Nursery)

Starting it small and making it fun.

By Hira School | Videos
DETAIL
Feb
28

Refreshing Drinks by Preschoolers (Baby Nursery)

Starting it small and making it fun.

By Hira School | Videos
DETAIL
Feb
25

Making Banana Salad – Building Life Skills [Baby Nursery]

Starting it small and making it fun.

By Hira School | Videos
DETAIL